Encik Khalid Bin Yusoff

PEMBANTU PUSTAKAWAN KUP (SA22)

Jabatan Perpustakaan Utm

Bahagian Perkhidmatan

Seksyen Pengurusan Koleksi Jabatan Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia

khalidyusoff@utm.my

075530529

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.