Mohd Khairuzzaman Bin Hassin

PEMBANTU KEMAHIRAN (HA19)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Senibina

Unit Mekanikal Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai Dan Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina Utm Johor Bahru

khairuzzaman@utm.my

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.