Prof. Dr Kahar Bin Osman

PROFESOR (VK07)

Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteraan Mekanikal

Sekolah Kejuruteraan Bioperubatan Dan Sains Kesihatan Bangunan Satellite V01, Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia

kaharosman@utm.my

075558441

cfd heat transfer biomechanics medical engineering numerical modeling computational fluid dynamics aneurysm