Encik Mohd Khadari Bin Saring

PENOLONG JURUTERA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Awam Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

kadari@utm.my

075530413