Prof. Madya Dr. Mohd Junaidi bin Abdul Aziz PROFESOR MADYA (DS54) Penyelaras Akademik / Penyelaras Program Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Jabatan Kejuruteraan Elektrik Kuasa
junaidi@utm.my

inverter rectifier power electronics battery electric vehicle