Dr. Jamilah Binti Mahmood

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Komputeran

Sekolah Komputeran Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia

jamilah.mahmood@utm.my