Mohd. Jalaluddin Bin Amat

PEMBANTU OPERASI (N11)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Pusat Kecemerlangan Sukan Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa, Universiti Teknologi Malaysia

jalaluddin@utm.my

075535015