BAHAGIAN Bil. Staf
PEJABAT NAIB CANSELOR15
PEJABAT PELESTARIAN KAMPUS7
PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG 9
PEJABAT STRATEGI & HAL EHWAL KORPORAT36
PUSAT ISLAM23
PUSAT KUALITI & PENGURUSAN RISIKO UTM16
UNIT AUDIT DALAM14
UNIT INTEGRITI4
UTM INTERNATIONAL36