Puan Iswani Binti Ismail

PEMBANTU TADBIR (P/O) (NA19)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Bhgn Pentadbiran & Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat Harta Bina, Utm, Skudai

iswani@utm.my

075530150