Encik Ismail Bin Sharip

PENOLONG JURUTERA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Penyenggaraan, Bahagian Harta, Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

ismails@utm.my

075530052