Dr. Sim Hiew Moi

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Komputeran

Sekolah Komputeran Fakulti Kejuruteraan Univervisiti Teknologi Malaysia

hiewmoi@utm.my