Mohd Helmy Faizal Bin Abd Aziz

PENOLONG JURUTERA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Pejabat Harta Bina Utm Johor Bahru

helmyfaizal@utm.my

075531197