Dr. Hazlami Fikri Bin Basri

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteraan Awam

Sekolah Kejuruteraan Awam Fakulti Kejuruteraan

hazlami@utm.my