Prof. Ir. Dr. Haslenda Bt. Hashim PROFESOR (VK07) Pengerusi Penyelidikan Bersekutu Jabatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Resource Sustainability
haslenda@utm.my

View Google Contact