Encik Hashim Bin Ahmad

PEMBANTU AWAM GRED H14

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai & Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

hashimahmad@utm.my