Hashiela Binti Kamarudin

PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT (NA22)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Pejabat Bendahari Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru

hashiela@utm.my

075530212