Prof. Dr. Mohd Hasbullah B Hj. Idris

PROFESOR (VK07)

Pengerusi Sekolah

Fakulti Kejuruteraan

Bahagian: Fakulti Kejuruteraan

Program Kej. Bahan, Pembuatan & Industri Sekolah Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia

hasbullah@utm.my

075534736