Puan Hanifah Bt Ibrahim

PEMBANTU TADBIR (P/O) KANAN KUP (NA22)

Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan

Bahagian: Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan

Bahagian Kontrak Dan Kewangan Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

hanifah@utm.my

075530248