Encik Mohd Hakim Bin Uzair

PEMBANTU AWAM GRED (H11)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Penyenggaraan, Bahagian Harta, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

hakim@utm.my

075530577