Hadijah Binti Nasir

PEMBANTU TADBIR (P/O) KANAN KUP (NA22)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Bahagian Pentadbiran & Psm Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia Skudai

hadijah@utm.my

075530150