Encik Mohd Farid Bin Hj Ismail

PENOLONG JURUTERA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Penyelenggaraan,Bahagaian Harta Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

faridi@utm.my

075530057