Encik Fairus Bin Foat

PENOLONG JURUTERA (J29)

Fakulti Kejuruteraan

Pejabat Pentadbiran Sekolah Kejuruteraan Elektrik

Makmal Penyelakuan P08-310 Sekolah Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia

fairusfoat@utm.my

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.