Encik Fahrurazi Bin Ali

PEMBANTU KEMAHIRAN (HA19)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Bahagian Penyenggaraan Dan Ubahsuai, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia,

fahrurazi@utm.my

075530486