Puan Fadillah Binti Abdul Hamid

PEN. PEGAWAI TADBIR KANAN (NA32)

Fakulti Alam Bina & Ukur

Bahagian: Fakulti Alam Bina & Ukur

Pejabat Pentadbiran Fakulti Alam Bina Dan Ukur Universiti Teknologi Malaysia, Johor

fadillahhamid@utm.my