No data found
Prof. Madya Dr. Mohd. Effandi bin Yusoff PROFESOR MADYA (DS54)
Pengurus Besar Fakulti Pengurusan
Perakaunan dan Kewangan
effandi@utm.my

View Google Contact