Encik Dzulzazreen Bin Mohd Zubir

PENOLONG ARKITEK LANDSKAP (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Senibina

Unit Landskap, Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai & Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

dzulzazreen@utm.my

075531221

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.