Dr. Chin Chee Loong

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Bahagian: Fakulti Kejuruteraan

Jabatan Struktur Dan Bahan Sekolah Kejuruteraan Awam Utm Johor Bahru

cheeloong.chin@utm.my

075531581