Profesor Madya Aziruddin Ressang PROFESOR MADYA (V) Fakulti Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam
aziruddin@utm.my