Puan Norasmah Binti Abu Bakar

PEMBANTU TADBIR (P/O) (NA19)

Fakulti Kejuruteraan

Pejabat Pentadbiran Sekolah Kejuruteraan Elektrik

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Universiti Teknologi Malaysia

asmah-ab@utm.my

075530451

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.