Dr. Ashraf Bin Azmi

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Bahagian: Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteran Kimia Dan Kejuruteraan Tenaga Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia

ashrafazmi@utm.my