Encik Amin Bin Ahmad

PENOLONG JURUTERA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Penyenggaraan, Bahagian Harta (Unit Awam) Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

aminahmad@utm.my

075530413