Puan Aisyah Binti Ahmad

PEMBANTU TADBIR (P/O) (NA19)

Jabatan Pendaftar

Bahagian Sumber Manusia

Bahagian Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Universiti Teknologi Malaysia

aisyahahmad@utm.my

075530433