Bashar Ali Farea Esmail

POST DOCTORAL

Pusat Pengurusan Penyelidikan

Bahagian Pengurusan Projek

Pusat Pengurusan Penyelidikan (Rmc) Universiti Teknologi Malaysia (Utm)

afbashar@utm.my