Dr. Abdillah Sani Bin Mohd Najib

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Bahagian: Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteraan Kimia Dan Kejuruteraan Tenaga Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia

abdillahsani@utm.my