BAHAGIAN Bil. Staf
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM4
SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM54