BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN PEMAJUAN28
BAHAGIAN PENGURUSAN ASET533
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)12
PEJABAT PERSEKITARAN, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN14
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)32
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) UTM KL12