JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)

BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN PEMAJUAN21
BAHAGIAN PENGURUSAN ASET532
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)23
PEJABAT PERSEKITARAN, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN12
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)36
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) UTM KL13