Board of Directors
Lembaga Pengurusan Universiti

TAN SRI DATO’ AZMAN BIN MOKHTAR

PROF. DATUK TS. DR. AHMAD FAUZI BIN ISMAIL

DATO’ HAJI ISMAIL BIN KARIM

PROF. DR. OMAR BIN YAAKOB

TUAN HAJI ZAIRI BIN HAJI MAT ALI

PROF. DATO’ DR. HUSAINI BIN OMAR

DATUK SERI HJ. MD. ALWI BIN HJ. CHE AHMAD

DR. JAMES TEE KIM SIONG

         ENCIK MOHD RAZLAN BIN MOHAMED

 

DATUK IR. DR. HJ. HAMIM BIN SAMURI

 

         

PUAN DZULEIRA BINTI ABU BAKAR

 

ENCIK ABDUL RAZIB BIN HAJI SHAHUDDIN
REGISTRAR / SECRETARY

*As of May 2021; Source by Department of Registrar; Updated by Office of Corporate Affairs