Farhan Bin Yuskelana

PEMBANTU PUSTAKAWAN (SA19)

Jabatan Perpustakaan Utm

Bahagian Pentadbiran Dan Korporat

Bahagian Perkhidmatan Maklumat, Penyelidikan & Sirkulasi Perpustakaan Utm Universiti Teknologi Malaysia

yfarhan@utm.my

075610326

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.