Dr. Yazriwati Binti Yahya PENSYARAH KANAN (DS52)
Penolong Penyelaras Akademik Fakulti Kecerdasan Buatan
Fakulti Kecerdasan Buatan
yazriwati.kl@utm.my

View Google Contact