Prof. Madya. Dr. Mohd Yazid Bin Yahya

PROFESOR (VK07)

Pengarah

Fakulti Kejuruteraan

Bahagian: Fakulti Kejuruteraan

Program Mekanik Gunaan & Rekabentuk Sekolah Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia

yazidyahya@utm.my

075535994