Yanti Binti Mohd Shah

PEMBANTU PUSTAKAWAN (SA19)

Jabatan Perpustakaan Utm

Bahagian Perkhidmatan Maklumat, Penyelidikan & Sirkulasi

Bahagian Perkhidmatan Maklumat, Penyelidikan Dan Sirkulasi Perpustakaan Utm Universiti Teknologi Malaysia

yantims@utm.my

075610302

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.