Suhana Binti Salimon

PEMBANTU TADBIR (P/O) (NA19)

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi)

Bahagian: Jabatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi)

Bahagian Pentadbiran & Psm Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

suhanasalimon@utm.my

075530205

https://people.utm.my/na84/