Profesor Madya Dr Shahrum Shah bin Abdullah PROFESOR MADYA (DS54) Penyelaras Pembangunan Pelajar/ Penasihat Persatuan Pelajar / Ketua Ikohza / Ketua Makmal Malaysia-japan International Institute Of Technology
Jabatan Kejuruteraan Elektronik Sistem (Staf Akademik)
shahrum@utm.my

View Google Contact

intelligent control underwater robotics artificial neural networks