Encik Shahrul Nizam Bin Mahmod

PEMBANTU TADBIR (P/O) KANAN (NA22)

Fakulti Sains

Fakulti Sains

Pejabat Dekan/Pentadbiran Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia Skudai

s-snizam@utm.my

075610358

https://people.utm.my/s-snizamutm-my/