Puan Faridah Binti Patoni

PEMBANTU TADBIR (P/O) (NA19)

Jabatan Perpustakaan Utm

Bahagian Pembangunan Sumber & Katalog

Bahagian Perkhidmatan Lanjutan Perpustakaan Utm Universiti Teknologi Malaysia

pfaridah@utm.my

075530095

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.