Puan Nur Azirah Binti Mohamad Arif

PEMBANTU PUSTAKAWAN (SA19)

Jabatan Perpustakaan Utm

Bahagian Perancangan & Pembangunan

Seksyen Pengurusan Koleksi Jabatan Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia

nurazirah.ma@utm.my