Cik Nur Amirah Binti Mohd Ali

PEGAWAI PENYELIDIK (QA41)

Pusat Pengurusan Penyelidikan

Bahagian Perkhidmatan Maklumat Dan Penyelidikan Perpustakaan Utm, Universiti Teknologi Malaysia

nuramirahma@utm.my

075530016

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.