Cik Nur Aliyah Atiqah Binti Mahbob

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (NA19)

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi)

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi)

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi) Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru, Johor

nuraliyahatiqah@utm.my