Nor Syafiqah Binti Mohamad Faroq PENOLONG PEGAWAI SAINS (CA29)
Fakulti Alam Bina & Ukur
Fakulti Alam Bina & Ukur
norsyafiqah.mf@utm.my

View Google Contact