Puan Nor Shaliza Binti Mohd Basarudin

PEMBANTU PUSTAKAWAN (S22)

Jabatan Perpustakaan Utm

Bahagian Perkhidmatan Maklumat & Penyelidikan

Bahagian Repositori Metadata Perpustakaan Utm Universiti Teknologi Malaysia

norshaliza@utm.my

075610323

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.